คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ

      ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ
————————————————————————————-

  • วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิทยา พลศรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดำเนินงาน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การ