การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

      ปิดความเห็น บน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

วิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกล
และนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
——————————————————————————–

  • ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้กำหนดดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้ร่วมในพิธีและกล่าวรายงานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ 
    ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์