การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

      ปิดความเห็น บน การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————————————–

  • การแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบล
    อิสาณ เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ 
    ซึ่งการแข่งขันกีฬาได้จัดการแข่งขันให้อยู่ในมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)