จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
——————————————————————————

  • ท่านผู้อำนวยการ นายวิทยา พลศรี มอบหมาย ท่านรองกรกช อยู่รัมย์ นำคณะครู อศ.กช. เข้าจัดสถานที่และประชุมสรุปงานเตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์