การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

      ปิดความเห็น บน การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
———————————————

  • วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดบุรีรัมย์ และมทบ.26 ในการจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบหมายแผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยมีครูพงษ์พันธ์ุ จันทร์มูล ครูอาทิตย์ จำปาตุม ครูยุรนันท์ เกษแก้ว และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาพืชศาสตร์ ร่วมจัดสถานที่ทรง และพลับพลาที่ประทับ และจัดสวนในการรับเสด็จ