ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา

      ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น
เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา
—————————————————————————

  • ในนาม หมู่บ้าน อกท.ชาย หน่วยบุรีรัมย์ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพัก ในการนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้ร่วมเป็นเกียรติในการปลูกมะพร้าวพร้อมกับนักเรียนหอพัก