กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์
————————————————————————————-

  • กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์ นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้สนวน และศูนย์การเรียนรู้หนองยาง