พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 38

      ปิดความเห็น บน พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 38


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 38
————————————————————————-

  • วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุกุล สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ส่งผลให้ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม จากการประกวด การแสดง และการแข่งขัน ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 38 มาประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

——————————————-
ข่าวโดย : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
งานประชาสัมพันธ์