Jobs

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
News

พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
News

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
News

ขอให้ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. ด่วน ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ขอให้ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. ด่วน ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561
Photos

รูปการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
News

การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Photos

รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
News

“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
Photos

รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
News

โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
Photos

ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2
Photos

รูปพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี
News

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี
Photos

รูปพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
News

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
News

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
Photos

รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Photos

รูปแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}


News

27พ.ย.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →

ข่าวการศึกษา