Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
News

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Read More
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
News

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

Read More
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
News

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ
News

โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
News

กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
News

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์
News

ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา
News

การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Photos

กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย

Read More
กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย
News

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ

Read More
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ
News

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565
News

แบบฟอร์มประเมินรายวิชาภาคฤดูร้อน

Read More
แบบฟอร์มประเมินรายวิชาภาคฤดูร้อน
News

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

Read More
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบโควตา
News

ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
News

ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
News

จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จฯ ในวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ รร. ตชด. บ้านโรงเลื่อย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
News

การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การแข่งขันกีฬาสีภายใน พระพิรุณเกมส์ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News