News

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
Photos

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2566
News

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
Photos

รูปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
News

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
Photos

รูปกิจกรรมประเมินหน่วยดีเด่น วษท.บุรีรัมย์ 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมประเมินหน่วยดีเด่น วษท.บุรีรัมย์ 2565
News

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
Photos

รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
Photos

รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
Photos

รูปกิจกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Photos

รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee
News

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Read More
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
News

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

Read More
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News

26พ.ค.

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
19พ.ค.

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโล…read more →