News

พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”
News

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับ ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน
News

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
Photos

พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562
News

พิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562
News

พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562
Photos

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562
News

แบบสำรวจสมาชิกเลื่อนระดับ อกท. หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แบบสำรวจสมาชิกเลื่อนระดับ อกท. หน่วยบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Photos

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
News

กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day)
Photos

กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอุตสาหกรรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาอุตสาหกรรม
Photos

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)
Jobs

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
News

การอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การอบรม “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
News

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2562
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News