News

“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
Photos

รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
News

โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
Photos

ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2
Photos

รูปพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี
News

พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี
Photos

รูปพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
News

พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
News

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
Photos

รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมโดม 80 ปี
News

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกอาชีพ ที่ บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Photos

รูปแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561
News

งานแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
งานแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561
Photos

รูปกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)
News

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)
Photos

รูปการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตและเทคโน...
Read More
รูปการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
News

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
Photos

รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา
News

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง ไทย-กัมพูชา
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}


News

ข่าวการศึกษา