Photos

ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ภาพกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562
News

ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประชุมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาโดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ ระดับกลาง
News

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
News

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561
News

กิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรม “ประเพณีเดิน-วิ่งขึ้นเขากระโดง” ประจำปี 2561
News

พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกม” ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกม” ประจำปีการศึกษา 2561
News

งานส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
งานส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2562
News

กิจกรรม “วันคริสต์มาสและอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรม “วันคริสต์มาสและอาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2561
News

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
Jobs

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
News

พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
News

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
News

ขอให้ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. ด่วน ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ขอให้ผู้กู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องาน กยศ. ด่วน ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 2561
Photos

รูปการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
News

การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การอบรม “การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
Photos

รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
News

“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
“การประกวดโคบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
Photos

รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปพิธีเปิดการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
News

โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}


News

14ธ.ค.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้สอน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →

ข่าวการศึกษา