News

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Read More
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
News

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนโดยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนโดยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
News

ประกาศ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 รอบปกติ
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ไม่มีหมวดหมู่

ใบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (รอบที่1)

Read More
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
News

ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา (ความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา (ความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
News

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรแ...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
Photos

พิธีไหว้ครู และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
พิธีไหว้ครู และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่1 อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2563
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการโรงแรม
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

**เอกสารประกอบการรับสมัคร ..Download..

News