12ก.ย.

พิธีเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาแทรกเตอร์ แมสซีย์ ฟอร์คูชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง” จากบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ ร่วมกับบริษัท อิเซกิ ชินเช้ง สุรินทร์ จำกัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
31ส.ค.

รูปพิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
31ส.ค.

รูปพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
30ส.ค.

พิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
30ส.ค.

พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →
29ส.ค.

คืนที่ 2 ของการแสดงนันทนาการ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชาย-หญิง ของแต่ละชมรมวิชาชีพ ในการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยบุรีรัมย์ ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีร…read more →