Tender

ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกวดราคาจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์อเมริกัน บรามันห์เลือดร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
News

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
News

ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
Live

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
News

การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การประเมินสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
News

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Read More
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
News

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนโดยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนโดยการลงทะเบียนเรียนออนไลน์
News

ประกาศ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564 รอบปกติ
News

ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ไม่มีหมวดหมู่

ใบคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (รอบที่1)

Read More
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3)
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
News

ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ ปิดเรียนภายในตามมาตรการ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเหตุพิเศษ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News