Photos

รูปกิจกรรมประเมินหน่วยดีเด่น วษท.บุรีรัมย์ 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมประเมินหน่วยดีเด่น วษท.บุรีรัมย์ 2565
News

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
Photos

รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
Photos

รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม โครงการเปิดบ้านเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ (Open House) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
Photos

รูปกิจกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
Jobs

ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
Jobs

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
Photos

รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee
News

กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

Read More
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
News

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน

Read More
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
News

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ
News

โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
News

กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรม จัดการเรียนกานสอน นักเรียน อศ.กช. ศูนย์การเรียนรู้บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
News

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกระเช้าอาชีพการขยายพันธ์พืช และการดูแลสุขภาพสัตว์
News

ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
ผู้อำนวยการฯ นายวิทยา พลศรี ให้ความอนุเคราะห์ต้นมะพร้าวน้ำหอมจำนวน 60 ต้น เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ริมคลองของหอพักนักศึกษา
News

การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโ...
Read More
การจัดสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Photos

กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย

Read More
กิจกรรมสานฝันวันสุนทรภู่ และร้อยรักษ์วันภาษาไทย
News

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ

Read More
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของประทรวงศึกษาธิการ
News

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตร...
Read More
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}

News