คณะท่านผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากร จาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เดินทาง มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      ปิดความเห็น บน คณะท่านผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากร จาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เดินทาง มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0
—————————————————

  • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมตอนรับ คณะท่านผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากร จาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ที่เดินทาง มาเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรสู่ไทยแลนด์ 4.0” นำโดย นายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทน จาก สพป.สุราษฎร์ เขต 1 ในการนี้ นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติกล่าวตอนรับ ในครั้งนี้ จากนั้นจึงได้นำเยี่ยมชมแปลงไม้ผล
    แปลงพืชผัก และ โรงงานแปรรูปนมตามลำดับ

———————————-
ข่าวโดย : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์
งานประชาสัมพันธ์