การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
————————————————————–

  • วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะท่านผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย ที่ได้สรุปผลการทำงานในแต่ละฝ่ายงานให้ทุกๆ ท่านได้ทราบเรื่องการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้จัดการประชุม ณ ไร่ฝึกนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล