โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
(BCAT English Camp 2018)
—————————————————————

  • วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (BCAT English Camp 2018) นำโดย นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และ นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.