งานแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน งานแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง งานแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561
———————————————————————————

  • วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการแสดงมุฑิตาจิต “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตาจิต” แก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยในปีการศึกษา 2561 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ท่าน คือ ท่านรองฯ ชูชีพ เหมือนพร้อม , คุณครูสิริพร วรรณมาศ, คุณวัชรี ณ กาฬสินธุิ์ , คุณประยูร สุรีฉาย และ คุณเด็ดดวง ตะกะศิลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่พึงมีต่อข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโดม 80 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.