พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี

      ปิดความเห็น บน พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี
————————————————————————–

  • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ครบ 88 ปี โดยถือเอาวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯโดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศิษย์เก่า พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ด้วยฃ

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล ,นักศึกษา อกท.