ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
——————————————————————————

Download (PDF, Unknown)