รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee

      ปิดความเห็น บน รูปกิจกรรมโครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมอาชีวะศึกษาเกษตรและประมงสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเปิดร้านกาแฟ K-Farm Koffee
——————————————————————————————–