ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
—————————————————————————————–

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวกรกช อยู่รัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ณ ศาลเจ้าแม่บัวลอย คลองละลมลูกที่ 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์