รูปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

      ปิดความเห็น บน รูปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
————————————————————————–