เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2566

      ปิดความเห็น บน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2566

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัย
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
————————————————————————-

  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นการออกแบบงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : ครูอัจฉรา ประจันบาล