ประกวดราคาจัดซื้ดชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

      ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจัดซื้ดชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)


ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ดชุดครุภัณฑ์ศูนย์บริการแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
——————————————————————

Download (PDF, 363KB)