แผนกวิชาช่างกลเกษตร รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 5 คัน ภายใต้โครงการ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยศูนย์คูโบต้า บุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งมอบ

      ปิดความเห็น บน แผนกวิชาช่างกลเกษตร รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 5 คัน ภายใต้โครงการ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยศูนย์คูโบต้า บุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งมอบ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง  แผนกวิชาช่างกลเกษตร รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 5 คัน ภายใต้โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)
——————————————————————

  • เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 แผนกวิชาช่างกลเกษตร รับมอบรถแทรกเตอร์ จำนวน 5 คัน นายอดุลย์ ผิวผัน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายสุรชาติ กีรติตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมกับคณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร นักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการ สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยศูนย์คูโบต้า บุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งมอบ