คณะท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานศึกษา และพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์

      ปิดความเห็น บน คณะท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานศึกษา และพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานศึกษา
———————————————-

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. คณะท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานศึกษาและพัฒนาสถานที่ สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร