เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

      ปิดความเห็น บน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
—————————————————–

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำลูกเสือวิสามัญ จำนวน 350 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์