โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————————————————-

  • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 คน โดยมี นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการฯ ให้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมี คุณพลอยชิสา สุทธิเดชเชาว์หิรัญ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล