ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2

      ปิดความเห็น บน ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ภาพแถลงข่าวการประกวดโคอเมริกันบราห์มัน พันธุ์แท้และนิทรรศการส่งเสริมปศุสัตว์ ถิ่นภูเขาไฟ ครั้งที่ 2
————————————————————————