โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

      ปิดความเห็น บน โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
———————————————————————————————

  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-14.00 น. เหล่าสภากาชาดไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำ“โครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9”ณ บริเวรลานโพธิ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์