พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      ปิดความเห็น บน พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีถวายราชสดุดีในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
—————————————————————————————–