พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี”
—————————————————————————–

  • วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมครูฝึกในสถานประกอบการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” กล่าวรายงานโดย นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล และนักศึกษา
งานประชาสัมพันธ์