การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

      ปิดความเห็น บน การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
——————————————————————————–

  • วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน อกท.หน่วยดีเด่น การตรวจคุณสมบัติสมาชิกเพื่อเลื่อนระดับ จากสมาชิกหน่วยเป็นสมาชิกระดับภาค สมาชิกอกท.ดีเด่น สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีสมาชิิก อกท.หน่วยบุรีรัมย์ คณะครูที่ปรึกษา เข้ารับการตรวจประเมิน ณ หอประชุมโม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์