ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

      ปิดความเห็น บน ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เลื่อนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site
เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
—————————————————————————-

Download (PDF, Unknown)