ผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)

      ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์)
————————————————————————————

  • วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการวิทยา พลศรี และรองผู้อำนวยการ นางสาวกรกช อยู่รัมย์ ร่วมประชุมการชี้แจงการประเมิน อกท.หน่วย ดีเด่น และนักเรียน ชั้น ปวช. 2 ที่เลื่อนระดับภาค (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และนายวิริยะ พัฒนาวิศิษฏ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้แทนร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี