ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปี 2565
————————————————————————————–

Download (PDF, Unknown)