ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบปกติ
———————————————————————-

Download (PDF, Unknown)