แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ

      ปิดความเห็น บน แผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง แผนกวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ
———————————————————————————–

  • วันที่ 1 กันยายน 2565 นักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันการล้มวัวในงานวิถีเกษตรโนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ และได้รับรางวัล
    -รางวัลชนะเลิศ
    -รองชนะเลิศอันดับ1
    -รองชนะเลิศอันดับ 2
    โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้มอบรางวัล