โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

      ปิดความเห็น บน โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
——————————————————

  • วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. นายก อกท. หน่วยบุรีรัมย์ สมาชิกชมรมวิชาชีพบริหารธุรกิจ และคุณครู นักเรียน จากแผนกช่างกลเกษตร ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน โครงการจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน ณ โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า