ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      ปิดความเห็น บน ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
————————————————————————————-

Download (PDF, Unknown)