วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)

      ปิดความเห็น บน วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU)
——————————————————–

  • วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวกรกช อยู่รัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ นายบัญชา ธาตุชัย นางรังสินันท์ กีรติตระกูล นายกิตติศักดิ์ แท่นแก้ว และนายวีรวัฒน์ บำเรอสงค์ ร่วมประชุมหารือจัดทำความร่วมมือ (MOU )ในการดำเนินงานตามนโนบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการ Quick win โดยสถานศึกษาจะต้องมีพี่เลี้ยงในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง Smart Farmer ในประเภทฟาร์มแปรรูป การแปรรูปนม การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    cr.งานประชาสัมพันธ์ วษท.บุรีรัมย์