พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44

      ปิดความเห็น บน พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44
———————————————————————————————

  • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ บริหารงานโดย นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 44 พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ หน่วย อกท. สมาชิก อกท. สมาชิกศิษย์เก่า อกท. สมาชิกพัฒนาสังคและบริการชุมชน ผู้มีอุปการคุณต่อองค์การ และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร คณะครู และสมาชิก อกท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก