พิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

      ปิดความเห็น บน พิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง พิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1คัน
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี
—————————————————————————————-

  • วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายทนงศักดิ์ ภัทรเดชาธร ผู้จัดการฝ่ายผลิตแทรกเตอร์,นายอดิสรณ์ อึ้งตระกูล ผู้จัดการส่วนอาวุโส-ทรัพยากรบุคคล-นวนคร,นายทรงวุฒิ ปสันธนาทร ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล-อมตะซิตี้,และนายชานันท์ พันธุ์ป้องนพ ผู้ช่วยจัดการส่วน-การสรรหาพนักงานสัมพันธ์ และ นางสาวสุทธดา ดูงาม พนักงานบุคคล บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อมตะซิตี้) โดยนายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ ในพิธีมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น MU5501DT THAI จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูทอฟฟี่/ครูสตางค์/ครูเตเต้