แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2

      ปิดความเห็น บน แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 และปวส.2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และมอบทุนการศึกษา
——————————————————————————————-

  • วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพรณรงค์ วรศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายดุสิต สะดวก นายวันไชย นัยวินิจ รองผู้อำนวยการสถาบันฯดร.ปรีชา จันทร์เทพผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.จริยา กันจันทร์วงศ์ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิตไปแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ มอบทุนการศึกษา โดยมีนายสิทธิชนม์ คำแปลผู้อำนวยการ วษท.บุรีรัมย์รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักศึกษาปวส.1และปวส.2 เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวจำนวนมาก ณ หอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูสตางค์