การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

      ปิดความเห็น บน การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA
สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
————————————————————————————————-

  • วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางาน PA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง2ท่าน ได้แก่นายไพโรจน์ พอใจ ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และ นางดวงใจ งามศิริ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยนายสิทธิชนม์ คำแปล ผู้อำนวยการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
ข่าว : ครูหนูเล็ก
ภาพ : ครูสตางค์