ประกาศ กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

      ปิดความเห็น บน ประกาศ กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนดเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง)
——————————————————————-