ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————-

Download (PDF, Unknown)