การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ- อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560

      ปิดความเห็น บน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ- อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560
———————————————————

  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้ส่งโครงงานวิทยศาสตร์
    “เรื่อง สาหร่ายทรงเครื่องจากสายบัว”