โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)

      ปิดความเห็น บน โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 14 พ.ค. 2561)


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————————————-

  • เช้าวันที่สาม ของการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดยในเช้านี้ นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้พบปะกับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งทีมทหารชุดครูฝึกระเบียบวินัย จาก มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้