คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

      ปิดความเห็น บน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
———————————————————–

  • วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นจึงได้ทำพิธีปิด “โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” โดยได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กล่าวปิดโครงการอบรมฯดังกล่าว ณ หอประชุมโดม 80 ปี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ภาพและข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข