อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

      ปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
—————————————————

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 งานประกันคุณภาพฯ ร่วมกับฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการฯให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมฯ และ นายสำรวย ยอดเยี่ยมแกร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

———————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์,นายดุลทัศน์ กมล