วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กับ วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนาม ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆ

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กับ วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนาม ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆ


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กับ วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนาม ลงนามความร่วมมือ
เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆ
————————————————————————————————-

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะท่านผู้บริหารและคณะครู จาก วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนาม โดยในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กับ วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนาม ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียน นักศึกษานั้นได้มีประสบการณ์ความรู้ที่หลากหลาย และจบไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นคณะท่านผู้บริหารและคณะครู จาก วิทยาลัยกวางนาม ประเทศเวียดนามจึงได้เข้าเยี่ยมชมในแต่ละแผนกวิชา เช่น แผนกวิชาพืชศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ ไร่ฝึกนักศึกษาหินเหล็กไฟ เป็นต้น

———————————————————
ข่าว : ปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพ : สุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ , ดุลทัศน์ กมล