รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

      ปิดความเห็น บน รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง รูปพิธีเชิญถ้วยพระราชทาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เพื่อมอบให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
————————————————————