วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2

      ปิดความเห็น บน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2 
———————————————————————————————————-

  • วันที่ 27 มกราคม 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส.2 ในการนี้ นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา และคณะผู้ติดตามเข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นายชาญชัย พยัคฆกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ พร้อมทั้งคณะผู้ดำเนินงาน ร่วมให้การตอนรับในครั้งนี้
—————————————————
ข่าวโดย : นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
ภาพโดย : นายสุพรชัย บุญศิริมโนศักดิ์ นายดุลทัศน์ กมล นางสาวปาริฉัตร ศรีเมืองแก้ว
งานประชาสัมพันธ์